Les organitzacions no tenen recursos
per comprovar sistemàticament els títols
Què passa a la seva?
BrainChain fa exactament això,
i pel simple cost d'un cappuccino.

Visió

Obtenir un títol és una gran fita en la vida.
És la culminació d’un procés de superació de barreres mitjançant, 
la constància i innombrables nits d’insomni!
És la corona dels esforços intellectuals sostinguts d’algú i el dolç fruit de la perseverança.
Creiem que aquests èxits han de ser reconeguts al llarg de la vida,
de forma global  i  sense complexos processos de comprovació.

 

Missió

Desafortunadament, en el món real, sembla més difícil validar una acreditació …
del que va ser obtenir-la!
Hem fet d’això la nostra missió.
¡ Canviar el status quo i assegurar que les credencials ben guanyades puguin
validar-se i acceptar-se fàcilment en qualsevol lloc,
en qualsevol moment
i amb un esforç únic!