Excelleren als Norm

Vantijd krijgen we de vraag hoe wij het verschil maken t.o.v. andere platformen.
Dat doen we immers, op substantiële manier en verschillende vlakken.

Maar voor dat verder tegen het licht te houden, staan we er op mee te geven dat we andere platformen die achter diploma fraude aangaan, zien als partners, niet als concurrentie.

Sterker nog: als het van ons afhing, zouden al dergelijke platformen samenwerken om diploma fraude versneld de wereld uit te helpen. En daardoor een faire job markt te creëren voor iedereen, minus het huidige blind aanwervingsrisico.

Wij hopen dan ook dat er ooit genoeg draagvlak komt om gezamenlijk een open standaard daarrond op te zetten. Het zal ons dan zeker niet aan goesting ontbreken daar mee onze schouders onder te zetten!

Wij zijn er van overtuigd dat dat de weg vooruit is, geen naïve illusie.

 

Op alle Vlakken

GLOBALE SCHAAL
Het volstaat om een problemen als ‘het milieu’ nuchter te observeren om te beseffen dat wie nog gelooft dat globale problemen opgelost kunnen worden met ongecoördineerde lokale projecten … droomt.
Sterker nog: dit soort naïef optimisme is in praktijk de objectieve pleitbezorger van dit soort fraude.

Planetaire problemen smeken om een planetaire aanpak.

Die reality check hebben we van meet af aan recht in de ogen gekeken: BrainChain was van dag 1 een globaal project. Ook al was dat voor ons geen evidente uitdaging, en een met een serieuze impact op zowat alle vlakken.
Nochtans ontbreekt het gelijk welk ander project dat we tegen komen aan dat inzicht & die aanpak.

Wat daarmee onze eerste onderscheidende troef is: BrainChain is een globale standaard.

Het BrainChain logo brengt dat mooi tot uiting: het staat voor 1 element uit een virtuele ketting van globaal verbonden brainpower! Met… een groen lintje; door ons worden minder bomen gekapt om diploma’s af te drukken.

 

TECHNISCH VERNUFT

 • Al mag “Management van Gevalideerde diploma’s” een ietwat saaie echo hebben: dat op een correcte manier doen landen is allesbehalve saai. Verzekeren dat alles zowel op legale als gebruiksvriendelijk manier gebracht wordt, houdt immers in dat er consistent op een doortastende manier wordt gehandeld.
 • We hebben met ons ervaren team van software ontwikkelaars dan ook 2 volle jaren hard gewerkt voor met een 1e publieke versie uit te komen.
 • Die houding heeft ons geen windeieren gelegd; in gelijk welke vergelijkende analyse staan wij stip op Nr 1.
 • BrainChain komt met een compromisloze, hacker-resistente eind-tot-eind beveiliging en maakt daarnaast dankbaar gebruik van modulaire state-of-the art technologie raamwerken. Zo wordt bvb een oneindige schaalbarheid geïmplementeerd op de back-end dankzij big-data technologie. Door gebruik van moderne javascript technologie op de front-end wordt de sowieso al globaal gedistribueerde server architectuur verder ontlast tegen mogelijke piekbelastingen. Alle applicatielagen zijn van nature uit stress-resistent.
 • Dankzij een uitgekookte aanwending van standaard web technologie in een service-geöriënteerde architectuur, is BrainChain ook zonder meer integreerbaar in bestaande (HR- en andere) bedrijfsprocessen. Niets moet worden aangepast of geïnstalleerd; ook in reeds aangewende pakketten kan het naadloos geïntegreerd worden mits afstemming over het gegevensuitwissingsfomaat.

 

RESPECT VOOR PRIVACY, zonder kleine lettertjes

 • Ons standpunt inzake data privacy is glashelder: BrainChain claimt geen eigendom, over geen enkel aspect van de persoonlijke data; wij verdedigen overal dat dat eigendom blijft van zijn 2 rechtmatige eigenaren: de (ex-)student en de universiteit. Het enige dat BrainChain doet, is een service bovenop die data leveren om diploma fraude de wereld uit te helpen.
 • In dit gegeven, namelijk dat wij privacy als een deugd i.p.v. als een probleem zien, onderscheid BrainChain zich het meest t.o.v. andere oplossingen. Om er zeker van te zijn dat we globaal compliant zijn, werd een globaal team van juristen geconsulteerd. We zijn er ons ook goed van bewust dat dit van onze kant een blijvende inspanning zal vragen; privacy zal een moving target blijven zolang de wereld zijn weg doorheen onze moderne data-maatschappij aan het zoeken is.
 • De motivatie om het zo aan te pakken heeft alles te maken met een diep en overtuigd respect voor privacy: een schaarser en schaarser geworden goed. BrainChain weerspiegelt wat wij zelf ook altijd verwachten, zelfs al stellen we met lede ogen vast dat deze privacy reflex meer en meer een curiositeit wordt in een data-grabbing society – zélfs vanwege onze overheden! Identiteitskaarten met fingerprints, wegen bezaaid ANPR camera’s… het loont vantijd stil te staan en ons afvragen welk soort maatschappij we zo sluipsgewijs om ons heen tolereren.

BrainChain deelt NIETS zonder VOORAFGAANDELIJKE en EXPLICIETE toestemming.

GEEN BLOCKCHAIN!

Er waren verschillende redenen om voor dit probleem zo ver als mogelijk van Blockchain te blijven, maar de voornaamste reden bleef privacy.
Een van de meest cruciale noties in privacy wetgeving, is terecht “het recht om vergeten te worden”. Kort gezegd houdt dit in dat gelijk wie kan aanvragen dat zijn data permanent verwijderd wordt. Alleen staat dat diametraal tegenover het belangrijkste kenmerk van Blockchain: niets kan ooit van een BlockChan verwijderd worden. Naïeve implementaties geloven dat dit omzeild kan worden met (zgz) “slimme” trucjes (hashes, encryptie, data splits, nonces, etc).
Helaas maakt men zichzelf dan wat wijs; het team van ethische hackers kon dit steeds reverse-engineeren.

In tegenstelling tot wat vaak beweerd wordt, is kiezen voor Blockchain bijgevolg GEEN veilige keuze en houdt die keuze een serieuze gok in met uw privacy.

Dit onnodig risico staat bovendien los van de vele andere nadelen van BlockChain, zoals het vreselijk on-ecologisch karakter ervan door de gigantische hoeveelheid stroom dat deze technologie vereist. Zo verbruikte Bitcoin in 2019 méér elektriciteit dan… gans Ierland!

Het blijft bijgevolg jammer om zien hoe BrainChain alternatieven desondanks zwichten voor de cool-factor/marketing-value ervan. Daarom dat we er hier aandacht aan besteden.

 

KWALITEIT ZONDER COMPROMISSEN

 

 • In tegenstelling tot andere platformen (zoals LinkedIn etc) is ALLE professionele data op het BrainChain platform 100% gevalideerd.
 • Wij zijn ook het enige platform waar universiteiten de mogelijkheid hebben in real-time en volledig automatisch een Diploma terug te roepen (= een revoke action). Bvb wanneer achteraf blijkt dat iets wat misgelopen bij de toekenning ervan, of wanneer iemand een zware professionele fout gemaakt heeft en men zo wil voorkomen dat de persoon in kwestie dat beroep elders nog kan uitoefenen – vb bij Doktors.
 • Als onderdeel van onze achtergrondverificatie worden ook de instituten zélf gecheckt.
  Het heeft immers inderdaad weinig zin om diploma’s toe te voegen van instituten die zelf niet deugen.

Voor wie de lat lager legt, is er gelukkig nog altijd FaceBook/WhatsApp  👿

 

MOREEL KOMPAS & FORCE-OF-GOOD  (Delen is helen)

Diploma fraude is wereldwijd een multi-miljarden business, en toch wordt ze stiefmoederlijk behandeld.
Gevaarlijk, want iedereen met een printer -en die heb je voor 20 Euro- kan een diploma fraude business opzetten.

Dat inzicht heeft bij ons geleid tot de een voor de hand liggende logische conclusie: met zulke laagdrempelige instap is het zinloos op diploma fraude te jagen. Het enige wat wél effect zal hebben is een globaal platform dat al die fraude kortsluit.

Om die reden hebben we BrainChain in een non-profit gegoten en is het verdienmodel zo goedkoop mogelijk gemaakt; dat niemand nog een excuus heeft! Bovendien delen we de opbrengsten met gelijk wie dit mee mogelijk maakt:

 • 20% van onze inkomsten laten we terugvloeien naar onderwijs – waarmee we op termijn een goede kans maken ’s wereld’s grootste sponsor van “Education” te worden, a force-of-good
 • ook onze business developers delen in de opbrengst (meritocratie)

 

Met zulke adelbrieven hebben wij er alle vertrouwen in dat we met vlag en wimpel in onze missie zullen slagen: de historische implementatie van een een fraude-vrije, faire job markt!